Biomasa

Biomasa jest trzecim pod względem wielkości, naturalnym źródłem energii. Jednak ze względu na łatwość pozyskiwania i przekształcania w energię jest ona wykorzystywana najczęściej.

ZIRO LOGISTICS Sp. z o.o. zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy drzewnej na potrzeby energetyki zawodowej. Klientom zapewniamy rzetelność, profesjonalizm i terminowość w zakresie dostaw biomasy drzewnej. Oferowane przez nas produkty posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość.

Oferujemy biomasę drzewną w postaci:

ZRĘBKI TARCZANEJ

ZRĘBKI LEŚNEJ

TROCIN

RODZAJE BIOMASY

Rozróżnia się ją głównie ze względu na stan skupienia:

Biomasa stała

Składają się na nią głównie produkty pochodzenia roślinnego. Wśród nich wymienić należy m.in. drewno oraz odpady uzyskiwane z jego przetwórstwa. Z których produkowany jest brykiet oraz drzewne pellety. Służą one jako stałe paliwo grzewcze. Energia pozyskiwana jest również z odpadów komunalnych, przemysłowych, organicznych oraz tak zwanych roślin energetycznych, uprawianych specjalnie w tym celu. Są to m.in. trzcina pospolita, rdest sachaliński, ślazowiec pensylwański i topinambur.

Biomasa ciekła

Dotyczy ona przede wszystkim biopaliw. Powstają one w wyniku procesów chemicznych, którym poddawane są rośliny (np. kukurydza czy rzepak). Pełnią one rolę dodatków do standardowych paliw bądź oddzielnych materiałów napędowych znanych jako biopaliwa. W skład ciekłej biomasy wchodzą również alkohole wytwarzane z roślin.

Biomasa gazowa

powstaje w wyniku rozkładu odpadów organicznych. Biogaz, bo o nim mowa, składa się przede wszystkim z dwutlenku węgla oraz metanu. Wykorzystywany jest on między innymi do produkcji ciepła w specjalnych kotłach oraz energii elektrycznej   w układach skojarzonych i silnikach iskrowych.

UNEP-logo

Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do 6 milionów śmierci każdego roku. W tym samym czasie stan zdrowia pogorszy się w przypadku 20 milionów osób.

Zadbaj o środowisko razem z nami

-

ZIRO

ZALETY BIOMASY

Szerokie możliwości użycia biomasy sprawiają, że wymienia się wiele jej zalet:

Nieszkodliwość dla środowiska

Pod tym względem w sposób znaczący przewyższa inne rodzaje paliw stosowanych w przemyśle i w życiu codziennym. Ilość dwutlenku węgla, który jest generowany w ramach procesu spalania biomasy i pozyskiwania możliwej do wykorzystania energii nie przekracza ilości wchłanianej przez rośliny podczas procesu fotosyntezy. W porównaniu z paliwami kopalnymi, produkcja biomasy związana jest również z niższą emisją tlenku węgla, tlenku azotu i dwutlenku siarki.

Niska cena

Przekłada się na nią przede wszystkim wysoka i równomierna częstotliwość występowania biomasy w poszczególnych obszarach kuli ziemskiej (znajduje się ona wszędzie). Dzięki temu transport gotowego paliwa zostaje w sposób znaczący ograniczony, a koszty uzyskania spadają niemal do zera. 

Wykorzystanie nieużytków

Dzięki produkcji biomasy, zredukowana jest ilość obecnych odpadów, zarówno organicznych jak i przemysłowych. Pozwala ona również zagospodarować nadwyżki żywności i nieużytki roślin.

Niezawodność

W odróżnieniu od energii pozyskiwanej z promieni słonecznej i wiatru, biomasa jest dostępna przez cały czas w każdym obszarze Ziemi.

Biomasa to przyszłość nie tylko w pozyskiwaniu energii.

ale również w walce o czyste i zdrowe środowisko naturalne. 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish